HITACHI 1800 032 689
03 9568 6955 (BROWN GOODS)
03 9890 3336 (WHITE GOODS)
03 9561 2888 (OSCILLOSCOPES)
http://www.hitachi.com.au/